Sunday, June 08, 2014

Wyświetlenie partiala w iframe

niedziela, czerwiec 08, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule pokaże jak można użyć partiala w iframe

Renderowanie partiala w atrybucie src z iframe:1
2
3
#app/views/snipps/show.html.erb
<iframe src="<%= url_for :action => :subscreens %>" scrollbars="auto"
name="subscreens" width=90%></iframe>


dodanie metody w controllerze snips:1
2
3
4
5
#app/controllers/snipps_controller.rb
def subscreens
@snipp = Snipp.last
render :partial => snipp, :layout => false
end

rou…

Sunday, June 08, 2014

Zmiana standardowego adresu widoku show

niedziela, czerwiec 08, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

Wkurza was już suche id w adresie widoku show? czas to zmienić!

Znanym od dawna banalnym sposobem jest dodanie w modelu dwóch metod które troszkę urozmaicą nam adres:1
2
3
4
5
6
7
8
#app/models/snipp.rb
def slug
title.downcase.gsub(" ", "-")
end

def to_param
"#{id}-#{slug}"
end

kod powyżej sprawia że nasz dotychczasowy adres np:1
http://localhost:3000/articles/4

Zmieni się na:1
http://localhost:3000/articles/4-

Wednesday, May 28, 2014

Wyświetlenie Rubiego, Railsów i Gita w aplikacji

środa, maj 28, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule opisze jak łatwo można wyświetlić aktualnie używane w projekcie wersje Ruby, Rails i Git

Wersja Rails
Wyświetlenie informacji o wersji Railsów jest banalne wystarczy:1
2
Rails.version
=> "4.1.1"


Wersja Ruby
Aby zobaczyć wersje Rubiego należy wpisać:1
2
RUBY_VERSION
=> "1.9.3"


Wersja Patch-a Ruby
Aby dodatkowo wyświetlić jeszcze wersje patcha nal…

Friday, May 16, 2014

Rails 4 nowa składnia

piątek, maj 16, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule opisze co musiałem zmienić po zaktualizowaniu railsów do wersji 4.1.1


11.2 Deprecations

Deprecated the old-style hash based finder API. This means that methods which previously accepted “finder options” no longer do.

All dynamic methods except for find_by_… and find_by_…! are deprecated. Here’s how you can rewrite the code:

find_al…

Sunday, February 16, 2014

Tworzenie ciasteczek w projekcie

niedziela, luty 16, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W kilku krokach wyjaśnie jak tworzyć ciasteczka z danymi

Na początek należy ściągnąć skrypt cookies.js i umieścić go w folderze app/assets/javascript/

Jeśli w pliku app/assets/javascript/application.js mamy wpis:1
//= reguire_tree .

to nie musimy nic robić w innym przypadku należy dodać:1
//= reguire cookies


Teraz ju…


Wyświetlane Artykuły 6 – 10 z 31