Thursday, June 19, 2014

heroku resetowanie bazy postgres

czwartek, czerwiec 19, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule opiszę jak wyzerować baze postgres na heroku.com

Najpierw należy sprawdzić nazwe bazy w naszej aplikacji:1
heroku pg:info

przykładowa odpowiedź:1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=== HEROKU_POSTGRESQL_TEAL_URL (DATABASE_URL)
Plan: Hobby-dev
Status: Available
Connections: 0
PG Version: 9.3.4
Created: 2014-06-06 15:53 UTC
Data Size: 7.1 MB
Tables: 7
Rows: 55/10000 (In compliance)
Fork/Follo

Sunday, June 08, 2014

Wyświetlenie partiala w iframe

niedziela, czerwiec 08, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule pokaże jak można użyć partiala w iframe

Renderowanie partiala w atrybucie src z iframe:1
2
3
#app/views/snipps/show.html.erb
<iframe src="<%= url_for :action => :subscreens %>" scrollbars="auto"
name="subscreens" width=90%></iframe>


dodanie metody w controllerze snips:1
2
3
4
5
#app/controllers/snipps_controller.rb
def subscreens
@snipp = Snipp.last
render :partial => snipp, :layout => false
end

rou…

Sunday, June 08, 2014

Zmiana standardowego adresu widoku show

niedziela, czerwiec 08, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

Wkurza was już suche id w adresie widoku show? czas to zmienić!

Znanym od dawna banalnym sposobem jest dodanie w modelu dwóch metod które troszkę urozmaicą nam adres:1
2
3
4
5
6
7
8
#app/models/snipp.rb
def slug
title.downcase.gsub(" ", "-")
end

def to_param
"#{id}-#{slug}"
end

kod powyżej sprawia że nasz dotychczasowy adres np:1
http://localhost:3000/articles/4

Zmieni się na:1
http://localhost:3000/articles/4-

Wednesday, May 28, 2014

Wyświetlenie Rubiego, Railsów i Gita w aplikacji

środa, maj 28, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule opisze jak łatwo można wyświetlić aktualnie używane w projekcie wersje Ruby, Rails i Git

Wersja Rails
Wyświetlenie informacji o wersji Railsów jest banalne wystarczy:1
2
Rails.version
=> "4.1.1"


Wersja Ruby
Aby zobaczyć wersje Rubiego należy wpisać:1
2
RUBY_VERSION
=> "1.9.3"


Wersja Patch-a Ruby
Aby dodatkowo wyświetlić jeszcze wersje patcha nal…

Friday, May 16, 2014

Rails 4 nowa składnia

piątek, maj 16, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##

W tym artykule opisze co musiałem zmienić po zaktualizowaniu railsów do wersji 4.1.1


11.2 Deprecations

Deprecated the old-style hash based finder API. This means that methods which previously accepted “finder options” no longer do.

All dynamic methods except for find_by_… and find_by_…! are deprecated. Here’s how you can rewrite the code:

find_al…


Wyświetlane Artykuły 6 – 10 z 51