Friday, January 23, 2015

Problem standardowego hosta na Nitrous.io

piątek, styczeń 23, 2015 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##
W tym artykule wyjaśnię jak rozwiązać problem zmienionego standardowego hosta w Rails 4.2

Problem występuje w railsach od wersji 4.2 szczegóły Tutaj

Nitrous.io standardowo nasłuchuje aplikacji na hoście 0.0.0.0 (zamiast localhost/127.0.0.1).
Problem można rozwiązać na dwa sposoby:

Sposób pierwszy:
można każdorazowo odpalać aplikacje w następujący sposób
rails server -b 0.0.0.0

Sposób drugi:
należy dopisać do config/boot.rb
#config/boot.rb
require 'rubygems'
require 'rails/commands/server'

module Rails
 class Server
  alias :default_options_alias :default_options
  def default_options
   default_options_alias.merge!(:Host => '0.0.0.0')
  end
 end
end


Rozwiązanie problemu w sinatrze
można każdorazowo odpalać aplikacje w następujący sposób
rackup -o 0.0.0.0