Thursday, November 20, 2014

Wysyłanie maili w Sinatrze

czwartek, listopad 20, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##
W tym artykule pokaże jak w prosty sposób wysyłać maila w aplikacji opartej na frameworku Sinatra

Najpierw musimy dodać gem mail do Gemfile:
gem "mail"
Instalujemy gem:
bundle install
Konfigurujemy połączenie z naszym kontem pocztowym (przykład AZ):
 Mail.defaults do
  delivery_method :smtp, {
   :address => 'mailng.az.pl',
   :port => 587,
   :domain => 'twoja-domena.pl',
   :user_name => ENV['smtp_login'],  # korzystając z heroku config vars 
   :password => ENV['smtp_password'], # przechowujemy login oraz hasło do smtp
   :authentication => 'plain',
   :enable_starttls_auto => true,
   :openssl_verify_mode => 'none'
  }
 end
Tu fragment w którym wysyłamy maila:
 post '/mail' do
  contact_params = params.dup
  begin
   mail = Mail.deliver do
    to "[email protected]"
    from contact_params[:email]
    subject contact_params[:subject]
    text_part do
     body contact_params[:text]
    end
   end
   flash[:success] = "Thank you for your message. We'll be in touch soon."
  rescue Exception => exception
   flash[:error] = "Upss... Something goes wrong. We work on it."
  end
  redirect to('/')
 end