Thursday, June 19, 2014

heroku resetowanie bazy postgres

czwartek, czerwiec 19, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##
W tym artykule opiszę jak wyzerować baze postgres na heroku.com

Najpierw należy sprawdzić nazwe bazy w naszej aplikacji:
heroku pg:info
przykładowa odpowiedź:
=== HEROKU_POSTGRESQL_TEAL_URL (DATABASE_URL)
Plan:    Hobby-dev
Status:   Available
Connections: 0
PG Version: 9.3.4
Created:   2014-06-06 15:53 UTC
Data Size:  7.1 MB
Tables:   7
Rows:    55/10000 (In compliance)
Fork/Follow: Unsupported
Rollback:  Unsupported
czyszczenie bazy:
heroku pg:reset HEROKU_POSTGRESQL_TEAL_URL --confirm your_app_name
postawienie bazy:
heroku run rake db:setup
warto również zresetować aplikację:
heroku restart