Sunday, June 08, 2014

Wyświetlenie partiala w iframe

niedziela, czerwiec 08, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##
W tym artykule pokaże jak można użyć partiala w iframe

Renderowanie partiala w atrybucie src z iframe:
#app/views/snipps/show.html.erb
<iframe src="<%= url_for :action => :subscreens %>" scrollbars="auto"
name="subscreens" width=90%></iframe>

dodanie metody w controllerze snips:
#app/controllers/snipps_controller.rb
 def subscreens
  @snipp = Snipp.last
  render :partial => 'snipp', :layout => false
 end
routes:
 resources :snipps do
  get 'subscreens', :on => :collection
 end

partial którego chcemy użyć:
#app/views/snipps/_snipp.html.erb
<style>
 <%= @snipp.css_code %>
</style>
<script>
 <%= @snipp.js_code %>
</script>

<%= raw(@snipp.html_code) %>