Sunday, February 16, 2014

Tworzenie ciasteczek w projekcie

niedziela, luty 16, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #RUBY ON RAILS ##
W kilku krokach wyjaśnie jak tworzyć ciasteczka z danymi

Na początek należy ściągnąć skrypt cookies.js i umieścić go w folderze app/assets/javascript/

Jeśli w pliku app/assets/javascript/application.js mamy wpis:
//= reguire_tree .
to nie musimy nic robić w innym przypadku należy dodać:
//= reguire cookies

Teraz już możemy tworzyć ciasteczka za pomocą JavaScript-u wystarczy:
$.cookie('nazwa-ciasteczka', 'dane-ciasteczka', {expires: ilosc-dni-waznosci-ciasteczka });

Kilka przykładów:
// tworzenie ciasteczka 'hide-info-modal z parametrem 'yes' wygasającym po roku
$.cookie('hide-info-modal', 'yes', {expires: 365 });

// tworzenie ciasteczka z tablicą wygasającym po tygodniu
$.cookie("example", ["foo1", "foo2"], {expires: 7 });


// jeżeli użytkownik nie posiada ciasteczka 'hide-info-modal' lub jego prametr nie równa się 'yes'
// to zostanie wyświetlony modal 'info-modal'
if ($.cookie('hide-info-modal') != 'yes') {     
  $('.info-modal').modal('show');
}

// nadpisywanie parametru istniejącego ciasteczka
$.cookie('hide-info-modal', 'yes', {expires: 365 });
$.cookie('hide-info-modal', 'no', {expires: 150 });

// aby usunąć ciasteczko wystarczy nadać mu wartość null
$.cookie('hide-info-modal', null);