Tuesday, January 14, 2014

Konfiguracja Terminala

wtorek, styczeń 14, 2014 Dodany przez Miłosz Osiński #UBUNTU ##
W tym artykule wyjaśnię jak w ciekawy sposób uprzyjemnić sobie prace z terminalem
Na początek musimy z edytować nasz .bashrc dopisujemy:
git_prompt () {
  if ! git rev-parse --git-dir > /dev/null 2>&1; then
    return 0
  fi
  git_branch=$(git branch 2>/dev/null| sed -n '/^\*/s/^\* //p')
  echo " [$git_branch]"
}
PS1='\[\033[01;32m\]\[email protected]\h\[\033[01;34m\] \w\[\033[01;31m\]$(git_prompt) \[\033[01;34m\]\$\[\033[00m\] '
dzięki temu po wejściu do folderu z projektem zobaczymy aktualny branch:

Polecam również instalacje schematu koloróch solarized(jak na powyższym screen-ie):
git clone git://github.com/sigurdga/gnome-terminal-colors-solarized.git
cd gnome-terminal-colors-solarized
./solarize